Always Open : 08:00 - 18:00                      Hotline: Mrs Tài 0912 541 284 - Mrs Tài  0985 541 284

Xây dựng mộ

Công ty TNHH Dịch vụ Tài Tâm với đội ngũ xây dựng chuyên nghiệp sẽ phục vụ nhu cầu xây dựng bia mộ cho quý khách.

Có nhiều gói dịch vụ, nhiều mẫu loại khác nhau cho khách hàng thêm nhiều lựa chọn.
Khi ký hợp đồng mua huyệt quý khách sẽ liên hệ với công ty để làm việc xây dựng kim tĩnh và mộ theo quy hoạch từng khu.

 

XDMB

 

XDMB2

CG3